Referat 2024

Generalforsamling
Sønderjysk Skolemuseums Venner
Lørdag den 16.03.24 kl 10.00

1. Valg af ordstyrer: valgt blev Asta Freund.

   
2. Valg af referent: valgt blev Pia Kjær Hansen.


3. Bestyrelsens beretning ved formanden: Karen Wiberg Nedergaard aflagde fyldestgørende beretning. ( Bilag )


4. Regnskab ved kassereren: Bent Petersen gennemgik regnskabet på vegne af Lars Hansen.


5. Budgetforslag og kontingentfastsættelse: 75kr for enkeltpersoner og 125kr for husstanden.


6. Indkomne forslag: intet emne

.
7. Valg til bestyrelsen, Lars Hansen og Karen Nedergaard. Begge er villige til genvalg: begge blev genvalgt.


8. Valg af 1.suppleant: Genvalg af Henny Knudsen.


9. Valg af 2.suppleant: Genvalg af Frede Mortensen.


10. Valg af 2 revisorer: Genvalg af Bent Petersen og Hans Huss.


11. Eventuelt: Bent Petersen kontakter Vejen Kommune ang skiltning til Sønderjysk Skolemuseum ved rundkørslen i T

Skriv en kommentar