Referat 2024

Generalforsamling
Sønderjysk Skolemuseums Venner
Lørdag den 16.03.24 kl 10.00

1. Valg af ordstyrer: valgt blev Asta Freund.

   
2. Valg af referent: valgt blev Pia Kjær Hansen.


3. Bestyrelsens beretning ved formanden: Karen Wiberg Nedergaard aflagde fyldestgørende beretning. ( Bilag )


4. Regnskab ved kassereren: Bent Petersen gennemgik regnskabet på vegne af Lars Hansen.


5. Budgetforslag og kontingentfastsættelse: 75kr for enkeltpersoner og 125kr for husstanden.


6. Indkomne forslag: intet emne

.
7. Valg til bestyrelsen, Lars Hansen og Karen Nedergaard. Begge er villige til genvalg: begge blev genvalgt.


8. Valg af 1.suppleant: Genvalg af Henny Knudsen.


9. Valg af 2.suppleant: Genvalg af Frede Mortensen.


10. Valg af 2 revisorer: Genvalg af Bent Petersen og Hans Huss.


11. Eventuelt: Bent Petersen kontakter Vejen Kommune ang skiltning til Sønderjysk Skolemuseum ved rundkørslen i T

Formandsberetning 2024

Velkommen til generalforsamling i Sønderjysk Skolemuseums venner

Vi havde nytårskur i januar med inviterede frivillige fra museet. Det var som vanligt en meget hyggelig eftermiddag.

Vi havde rejsegilde med håndværkerne fra taget og legepladsen, det var hyggeligt med pølser og sodavand.

Den 29. april havde vi indvielse af legeplads og skolen i Grænselandet med indbudte politikere og de fonde, som havde givet penge til projekterne.

I maj åbnede vi for besøg med en udvidelse af udstillingen med natur.

August måned bød som sædvanligt på åbent hus og der var ca. 75 gæster, som alle deltog i gamle lege, undervisning og forbudte sange. Desuden blev der købt kaffe, is og pandekager. Alle frivillige gjorde som sædvanlig en stor indsats.

Vi har i år fået malet skolestuen og sat træ på skuret.

Der har været den sædvanlige udflugt med Klokkemuseet, hvor der var en fin tur til Nolde museet og den dansk Frisisk skole, hvor vi hvert år slutter med at spise sammen i Klokkemuseets køkken.

Der er igen i år udkommet et flot årsskrift, som vi godt kan være stolte af, det er god reklame for museet.

Der har ikke været juletræsfest i år, vi har været nødt til at sløjfe den. Det var for stort et arbejde i forhold til de børn der kom.

Vi har udvidet samarbejdet med Klokkemuseet og har fællesmøder, hvor vi kan se hvor vi kan deles om opgaverne og halvere udgifterne.

Vi bruger den nye film også med de tyske undertekster når vi har besøg her. I år har vi haft ca. 1200 besøgende. Det er fint, mange af dem har været skoleklasser, som har fået undervisning. Især har Grønvangsskolen i Vejen været en flittig gæst.

Så havde vi planer med at lave et das i skuret, men projektet er midlertidig indstillet, fordi materialerne er blevet stjålet. Vi har derfor fået flere nøgler og en nøgleboks, så alt kan låses af.

Det er kun fordi vi har dygtige og engagerede frivillige at Skolemuseet kan eksistere.

Desværre er nogle faldet fra de sidste år og vi er derfor ved at mangle nye kræfter, det er ikke let at finde.

Derfor må vi passe på dem vi har og tak for jer

Dagsorden Generalforsamling 16.3.2024

Sønderjysk skolemuseums Venner

Lørdag den 16.03. 2024 kl. 10.00

På Skolemuseet

Dagsorden:

 1. Valg af ordstyrer
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsens beretning ved formanden
 4. Regnskab ved kassereren
 5. Budgetforslag og kontingent fastsættelse
 6. Indkomne forslag
 7. Valg til bestyrelsen
 8. Valg af 1. suppleant
 9. Valg af 2. suppleant
 10. Valg af 2 revisorer
 11. eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, sendes senest 8 dage før til:

Karen Wiberg Nedergaard
Søndergade 91
6500 Vojens
karen.wiberg.kwn@gmail.com

Formandsberetning 2023

Formandsberetning
Vi har lavet en ny konstituering af bestyrelsen og jeg er blevet formand, men
heldigvis vil Leif fortsætte som medlem og støtte mig i arbejdet.
Maj
Åbnede for besøg, efter grundig rengøring og en ny udstilling i den danske skolestue.
Madpakke rummet klar til ny sæson med vinduer og lys.
Vi deltog i Historisk messe i Haderslev, der var vist gået noget galt med
annonceringen, der var ikke mange gæster udover udstillerne, det var nogle
interessante udstillinger, så det var synd, at der ikke kom flere.
Vi havde en majfest for frivillige, nytårskuren var blevet aflyst pga corona.
I August havde vi åbent hus. Der var ca 100 deltagere og gang i den. Alle deltog ivrigt
i gamle lege og alle de andre tiltag. I år flytter vi så åbent hus til den 3. lørdag i
august.
Fælles udflugt til Løgumkloster med klokkemuseet, vi spiste sammen på
Klokkemuseet og havde nogle hyggelige timer sammen.
Der er kommet nye døre i toiletbygning, så nu skulle det være muligt at bruge
bygningen igen. Huset er malet udvendigt, og den røde dør er blevet restaureret,
det kan vi takke Thea Martensens fond for. Der har været fugt i lærerens stue og ved
hjælp af nogle af vores dygtige frivillige er det lavet.
Et par stykker af os var til rollespil på Klokkemuseet, vi har også samarbejde omkring
billetter.
Juletræsfesten blev flyttet til 3. juledag og det blev en Juletræsfest med 26 gæster.
Mange overvejelser om, hvad vi kan gøre, for at tiltrække flere børn. Vi flytter
tilbage og ser hvad vi kan gøre for at tiltrække flere børn.
I løbet af året har vi fået ny legeplads sponseret af Nordea., nyt tag og træ på
udhuset tak til Haderslev kommune
Vi har gennem Skolen i grænselandet fået lavet ny undervisningsmaterialer og
velkomst brochure også oversat til tysk, og PowerPoint og film som vi er arbejder på
at få tyske undertekster til. Tak til Sønderjysk kulturfællesskab og Haderslev
kommune
Alt dette kunne ikke lade sig gøre uden de ca 20 frivillige som er tilknyttet museet.
Der er mange opgaver her på museet og der er mange her, der lægger mange
kræfter her. Alle gør det de er bedst til, derfor bliver det så godt.
Tak for det
Vi har i år haft 1350 besøgende.
Fremtid
Inden vi starter på den nye sæson, vil vi invitere alle de fonde og foreninger der har
givet tilskud til alle de nye tiltag vi har fået i år.
I dette år får vi malet skolestuen og gangen og udhænget på skuret.
Vi skal have udbedret stendiget og så er der de sædvanlige opgaver med haven og
pigstenene rundt om huset.
Der er desuden planer om at lave nogle lokummer i skuret.
Vi holder i år åbent hus den 19.08. 2023

Referat generalforsamling 2023

GENERALFORSAMLING
Lørdag d.18-3-23

 1. Valg af ordstyrer: Valgt blev Kalle Lindahl.
 2. Valg af referent: Valgt blev Pia Kjær Hansen.
 3. Bestyrelsens beretning ved formanden: Karen Wiberg Nedergaard aflagde fyldestgørende
  beretning. ( se bilag)
 4. Regnskab ved kassereren: Lars Juhler Hansen gennemgik regnskabet. Regnskabet blev
  godkendt. (Se bilag)
 5. Budgetforslag og kontingentfastsættelse: Kontingentet hæves til 75kr for enkeltpersoner og
  125kr for husstand. Forhøjelsen skyldes især øgede udgifter ved årsskrift og portoudgifter ved
  udsendelse af årsskrifter.
 6. Indkomne forslag: ingen forslag.
 7. Valg til bestyrelsen. På valg er Pia Kjær Hansen og Leif Nielsen. Begge er villige til genvalg:
  Genvalg af begge.
 8. Valg af 1.suppleant: Genvalg af Henny Knudsen
  .
 9. Valg af 2.suppleant: Genvalg af Frede Mortensen.
 10. Valg af 2 revisorer: genvalg af Hans Huss og Bent Petersen.
 11. Eventuelt: Der var ros til de frivilliges arbejde. Historisk Messe i Haderslev blev drøftet kort.