Organisation

Bag skolemuseumet står en lang række frivillige kræfter.

Det er museets formål at indhente, registrere og arkivere viden om sønderjyske skoleforhold,
specielt fra 1864 og til vores tid.

Museet er organiseret i 2 enheder - Fonden Sønderjysk Skolemuseum og Sønderjysk Skolemuseums Venner!

Fonden Sønderjysk Skolemuseum ejer Over Lerte gamle skole, som blev indviet som museum den 31. august 2006.

Fondens formål er at drive og udvikle et sønderjysk skolemuseum, der skal fortælle den særlige sønderjyske skolehistorie med de skiftende undervisnings-/skolesprog fra 1800 - tallet til vor tid.

Sønderjysk Skolemuseums Venner er en forening, der støtter museet både praktisk og økonomisk.

Ønsker du at blive medlem af "Sønderjysk Skolemuseums venner" kan du kontakte foreningens kasserer via kasperjuhler@outlook.dk
Medlemskab koster 75,- kr./år for enkelt person og 125,- kr. for en familie.

Støtteforeningens bank: Nordea reg. nr. 2450 konto nr. 43 96 99 60 95  - CVR nr. 2973 9293

Vi er derfor meget taknemmelige for at modtage gamle skolebøger, anskuelsestavler, skole-håndarbejde, sløjdting, udstoppede dyr, billeder, landkort m.m. - ting, der har været brugt i skolerne.

Gennem tiden har vi modtaget mange ting fra privatpersoner, men også fra nedlagte skoler og museer, bl.a. fra det nu nedlagte Dansk Skolemuseum i København.

Hver tirsdag formiddag mødes 10-12 frivillige for at gennemgå alle disse ting og registrere dem i det landsdækkende arkivsystem "Arkibas". Vi får en del henvendelser fra studerende, lærebogsforfattere og andre, som ønsker nærmere oplysninger om de genstande/bøger, vi har registreret.

De registrerede bøger og genstande gemmes i arkivet på loftet over 1907 - skolestuen.

Information om de registrerede bøger, genstande m.m. kan søges på Arkiv.dk.

Et par gange om året har vi en arbejdsdag, hvor der bliver ydet en ekstra indsats af de frivillige i bygningerne og på ude - arealerne.

Flere frivillige

Der er brug for flere hænder bl.a. som guider og undervisere. 

Kunne du tænke dig at være guide og/eller underviser på museet og samtidig lære nogle herlige mennesker at kende, så skal du bare henvende dig. Vi skal nok sørge for at lære dig op.

Der er også registreringsopgaver af indkommende arkivalier, vedligeholdelse af udendørsarealer, småreparationer og almindeligt forekommende arbejde på et museum.

Man behøver således ikke en læreruddannelse for at arbejde på et skolemuseum.

Henvendelse til Jonna Boye - mail: boye@bbsyd.dk eller tlf. 3025 6317

De frivillige bag Sønderjysk Skolemuseum

Museet er organiseret i 2 enheder - Fonden Sønderjysk Skolemuseum og Sønderjysk Skolemuseums Venner!

Bestyrelsen for Fonden Sønderjysk Skolemuseum

Formand og sekretær: Jonna Boye, Simmersted, Vojens
Næstformand Karen Nedergaard, Vojens
Margit Hagelsø, Vojens
Erik Nørr, Viby Sjælland
Asta Freund, Jegerup, Vojens
Bent Iversen

Regnskabsfører: Alan Fyrstenberg Thomsen, Haderslev

Bestyrelsen for støtteforeningen Sønderjysk Skolemuseum

Formand: Karen Wiberg Nedergaard, Vojens
Jonna Boye, Simmersted, Vojens
Leif Nielsen, Vojens
Kasserer: Lars Hansen, Sommersted
Sekretær: Pia Hansen, Sommersted
Suppleant: Henny Knudsen, Vojens
Suppleant: Frede Mortensen, Haderslev
Revisor: Hans Huss, Haderslev
Revisor: Bent Petersen, Jels, Rødding

 

Guider

Margit Hagelsø, Vojens
Jonna Boye, Simmersted, Vojens
Hans Huss, Haderslev
Henny Knudsen, Vojens
Hans Julius Hansen, Skanderup, Lunderskov
Ellen og Peter Petersen, Jegerup, Vojens
Karen Nedergaard, Vojens

Undervisere

Else Pedersen, Jels, Rødding
Jonna Boye, Simmersted, Vojens
Lars Hansen, Sommersted

Registreringsgruppen

Else Thode, Haderslev
Margit Hagelsø, Vojens
Lars Hansen, Sommersted
Pia Hansen, Sommersted
Frede Mortensen, Haderslev
Hans Huss, Haderslev
Jonna Boye, Simmersted, Vojens
Else Pedersen, Jels, Rødding
Bent Petersen, Jels, Rødding
Karen Nedergaard, Vojens

Registreringsgruppen

Hans Huss, Haderslev
Bent Petersen, Jels, Rødding