Etablering og udvikling

Sønderjysk Skolemuseum har taget det første skridt i realiseringen af den udviklingsplan, som blev beskrevet i 2008. (findes nederst på siden)

I forbindelse med en donation på 175.000 kr. fra LAG-midler i 2009 er det blevet muligt at reetablere den sportsplads/idrætsplads, som tidligere fandtes ved Over Lerte skole.

Sportspladsen blev førhen flittigt benyttet af områdets børn og unge og var et af samlingsstederne i landsbyen. Genskabelsen af idrætspladsen giver dels et mere autentisk skolemiljø, og dels vil det øge aktivitets- og formidlingsmulighederne. Sportspladsen blev indviet i 2010, og den må gerne bruges af lokale borgere.

 

Et andet stort skridt i realiseringen af udviklingsplanen (årsskriftet fra 2008) er renoveringen af den del af bygningskomplekset, som udgør den gamle landsbyskole med lærerbolig fra 1856.

Midler til denne renovering kom fra A. P. Møller -fonden i form af en særdeles generøs donation. I 2015 blev den renoverede 1856 bygning indviet og fremstår nu i sin oprindelige stil efter foto fra 1908.

Denne del af bygningskomplekset rummer nu en skolestue på 47 m2, en beskeden lærerbolig på 38 m2 med forstue, stue, køkken, soveværelse og toilet samt et loft, der rummer mødelokale, kontor og arkiv.

Lærerboligen er møbleret som den kan have set ud i 1930-erne, mens den gamle skolestue bliver brugt til skiftende udstillinger.

Fremtiden

Her i 2020 er der planer om at udskifte museets oliefyr med et luft til vand varmepunpe system, dels fordi det er en mere "grøn" opvarmning, men også fordi vi ønsker at reducere udgifterne til opvarmning. Det falder godt i tråd med den i 2019 installerede luft til luft varmepumpe i 1907 - skolestuen og i arkivet på loftet.

I den gamle stald i udhuset, hvor læreren i 1800-tallet havde sine husdyr, er der planer om at indrette et såkaldt "madpakkerum", hvor museets gæster kan nyde medbragt kaffe/madpakke, og hvor skolebørn kan sidde i spisefrikvarteret under deres besøg på museet.  

Udviklingsplanen fra 2008

[pdf-embedder url="https://sonderjysk-skolemuseum.dk/wp-content/uploads/2020/07/vision_skolemuseet_2009-compressed.pdf"]

Et skolemuseum grundlægges

af Peter Dragsbo og Hans Jürgen Nissen

[pdf-embedder url="https://sonderjysk-skolemuseum.dk/wp-content/uploads/2020/07/Peter_Dragsbo_et_skolemuseum-compressed.pdf"]