Formandsberetning 2024

Velkommen til generalforsamling i Sønderjysk Skolemuseums venner

Vi havde nytårskur i januar med inviterede frivillige fra museet. Det var som vanligt en meget hyggelig eftermiddag.

Vi havde rejsegilde med håndværkerne fra taget og legepladsen, det var hyggeligt med pølser og sodavand.

Den 29. april havde vi indvielse af legeplads og skolen i Grænselandet med indbudte politikere og de fonde, som havde givet penge til projekterne.

I maj åbnede vi for besøg med en udvidelse af udstillingen med natur.

August måned bød som sædvanligt på åbent hus og der var ca. 75 gæster, som alle deltog i gamle lege, undervisning og forbudte sange. Desuden blev der købt kaffe, is og pandekager. Alle frivillige gjorde som sædvanlig en stor indsats.

Vi har i år fået malet skolestuen og sat træ på skuret.

Der har været den sædvanlige udflugt med Klokkemuseet, hvor der var en fin tur til Nolde museet og den dansk Frisisk skole, hvor vi hvert år slutter med at spise sammen i Klokkemuseets køkken.

Der er igen i år udkommet et flot årsskrift, som vi godt kan være stolte af, det er god reklame for museet.

Der har ikke været juletræsfest i år, vi har været nødt til at sløjfe den. Det var for stort et arbejde i forhold til de børn der kom.

Vi har udvidet samarbejdet med Klokkemuseet og har fællesmøder, hvor vi kan se hvor vi kan deles om opgaverne og halvere udgifterne.

Vi bruger den nye film også med de tyske undertekster når vi har besøg her. I år har vi haft ca. 1200 besøgende. Det er fint, mange af dem har været skoleklasser, som har fået undervisning. Især har Grønvangsskolen i Vejen været en flittig gæst.

Så havde vi planer med at lave et das i skuret, men projektet er midlertidig indstillet, fordi materialerne er blevet stjålet. Vi har derfor fået flere nøgler og en nøgleboks, så alt kan låses af.

Det er kun fordi vi har dygtige og engagerede frivillige at Skolemuseet kan eksistere.

Desværre er nogle faldet fra de sidste år og vi er derfor ved at mangle nye kræfter, det er ikke let at finde.

Derfor må vi passe på dem vi har og tak for jer

Skriv en kommentar