Formandsberetning 2023

Formandsberetning
Vi har lavet en ny konstituering af bestyrelsen og jeg er blevet formand, men
heldigvis vil Leif fortsætte som medlem og støtte mig i arbejdet.
Maj
Åbnede for besøg, efter grundig rengøring og en ny udstilling i den danske skolestue.
Madpakke rummet klar til ny sæson med vinduer og lys.
Vi deltog i Historisk messe i Haderslev, der var vist gået noget galt med
annonceringen, der var ikke mange gæster udover udstillerne, det var nogle
interessante udstillinger, så det var synd, at der ikke kom flere.
Vi havde en majfest for frivillige, nytårskuren var blevet aflyst pga corona.
I August havde vi åbent hus. Der var ca 100 deltagere og gang i den. Alle deltog ivrigt
i gamle lege og alle de andre tiltag. I år flytter vi så åbent hus til den 3. lørdag i
august.
Fælles udflugt til Løgumkloster med klokkemuseet, vi spiste sammen på
Klokkemuseet og havde nogle hyggelige timer sammen.
Der er kommet nye døre i toiletbygning, så nu skulle det være muligt at bruge
bygningen igen. Huset er malet udvendigt, og den røde dør er blevet restaureret,
det kan vi takke Thea Martensens fond for. Der har været fugt i lærerens stue og ved
hjælp af nogle af vores dygtige frivillige er det lavet.
Et par stykker af os var til rollespil på Klokkemuseet, vi har også samarbejde omkring
billetter.
Juletræsfesten blev flyttet til 3. juledag og det blev en Juletræsfest med 26 gæster.
Mange overvejelser om, hvad vi kan gøre, for at tiltrække flere børn. Vi flytter
tilbage og ser hvad vi kan gøre for at tiltrække flere børn.
I løbet af året har vi fået ny legeplads sponseret af Nordea., nyt tag og træ på
udhuset tak til Haderslev kommune
Vi har gennem Skolen i grænselandet fået lavet ny undervisningsmaterialer og
velkomst brochure også oversat til tysk, og PowerPoint og film som vi er arbejder på
at få tyske undertekster til. Tak til Sønderjysk kulturfællesskab og Haderslev
kommune
Alt dette kunne ikke lade sig gøre uden de ca 20 frivillige som er tilknyttet museet.
Der er mange opgaver her på museet og der er mange her, der lægger mange
kræfter her. Alle gør det de er bedst til, derfor bliver det så godt.
Tak for det
Vi har i år haft 1350 besøgende.
Fremtid
Inden vi starter på den nye sæson, vil vi invitere alle de fonde og foreninger der har
givet tilskud til alle de nye tiltag vi har fået i år.
I dette år får vi malet skolestuen og gangen og udhænget på skuret.
Vi skal have udbedret stendiget og så er der de sædvanlige opgaver med haven og
pigstenene rundt om huset.
Der er desuden planer om at lave nogle lokummer i skuret.
Vi holder i år åbent hus den 19.08. 2023

Referat generalforsamling 2023

GENERALFORSAMLING
Lørdag d.18-3-23

 1. Valg af ordstyrer: Valgt blev Kalle Lindahl.
 2. Valg af referent: Valgt blev Pia Kjær Hansen.
 3. Bestyrelsens beretning ved formanden: Karen Wiberg Nedergaard aflagde fyldestgørende
  beretning. ( se bilag)
 4. Regnskab ved kassereren: Lars Juhler Hansen gennemgik regnskabet. Regnskabet blev
  godkendt. (Se bilag)
 5. Budgetforslag og kontingentfastsættelse: Kontingentet hæves til 75kr for enkeltpersoner og
  125kr for husstand. Forhøjelsen skyldes især øgede udgifter ved årsskrift og portoudgifter ved
  udsendelse af årsskrifter.
 6. Indkomne forslag: ingen forslag.
 7. Valg til bestyrelsen. På valg er Pia Kjær Hansen og Leif Nielsen. Begge er villige til genvalg:
  Genvalg af begge.
 8. Valg af 1.suppleant: Genvalg af Henny Knudsen
  .
 9. Valg af 2.suppleant: Genvalg af Frede Mortensen.
 10. Valg af 2 revisorer: genvalg af Hans Huss og Bent Petersen.
 11. Eventuelt: Der var ros til de frivilliges arbejde. Historisk Messe i Haderslev blev drøftet kort.