Arrangementer, møder og foredrag

Juletræsfesten er nok årets højdepunkt. Den begynder med en gudstjeneste i kirken. Bagefter er der kaffe/gløgg/saftevand og æbleskiver i klokkemuseets værksted. Eftermiddagen afsluttes med dans og sang om det flotte juletræ i skolestuen. De gamle sanglege bliver repeteret, og julemanden og hans hjælper uddeler godteposer.

Åbent hus arrangement med lege som i gamle dage. Pandekagebagning på det gamle komfur, undervisning som i gamle dage i skolestue samt fortællinger på sønderjysk. Derudover er der rundvisning på museet. Der er også mulighed for at købe kaffe, te, kage og is.

Åbent hus den 19.08. 2023 kl. 14.00

Generalforsamlingen afholdes hvert år i feb./marts.

Foredragsrækken (5 foredrag)

Museerne i Over Lertes foredrag efterår 2022 og forår 2023

Tirsdag den 11. oktober 2022,    Bemærk: 2. tirsdag i oktober
Kulturredaktør ved Flensborg Avis Hans Christian Davidsen
”Hvordan kunne det ske” – Foredrag om Emil Nolde

Hans Christian Davidsen har skrevet en bog om maleren Emil Noldes ideologiske udskejelser og fortielser. Han forstår at perspektivere de oplysninger, hans forskning har fundet frem til i perioden, da Tyskland kom på afveje, og Nolde trådte ved siden af.

Hans Christian Davidsens billedforedrag gør op med de myter, der i tidens løb er blevet bygget op om ekspressionisten Emil Nolde, som han har beskæftiget sig intensivt med i mange år.

Tirsdag den 1. november 2022
Skuespiller Ole Sørensen.

Ole Sørensen er kendt af rigtig mange i kraft af sit mangeårige virke som skuespiller ved Teatret Møllen i
Haderslev.

I sit foredrag vil Ole Sørensen komme ind på sin nylige medvirken i filen ”Resten af livet”. Kan man lave en
sønderjysk film? Anmeldelserne tyder på, at det kan man med stor succes.
Ole Sørensen vil endvidere fortælle om sin vej til skuespilleriet og med sin efterhånden store erfaring
komme ind på forskellen mellem at være teaterskuespiller og være filmskuespiller.

Tirsdag den 29. november 2022
Lasse Meyer Sørensen,  Organist ved Gram kirke.

Bliv klogere på julesangenes historie – eller få et boost i julestemningen

Lasse Meyer Sørensen, der er musiker og uddannet ved Institut for Musikvidenskab, tager os med på en spændende rejse i musikhistorien – på sporet  af julestemningen og historierne bag nogle af vores mest elskede julesange.

Mange opfatter vores julesalmer og sange, som noget af det mest danske vi har, men faktisk er de fleste melodier lånt fra andre lande.

Men hvad er historien bag? Og hvad er ”Lyden af jul”?

Tirsdag den 7.  februar 2023
Lars Grundvad, Museumsinspektør, Museet på Sønderskov
Fæstedskatten og den kongelige guddommelige forbindelse

Lige før kristendommen officielt blev den danske rigsreligion, blev der skjult to store skatte. Mere end 100 stykker sølv og  Danmarks største vikingeguldskat blev nedgravet og gemt - eller måske ofret til det førkristne gudeunivers.

Hvad fortæller genstandene om sin samtid og stedet, hvor skattene blev gemt? I dette foredrag skal vi se på guld, sølv og kongesæder. Formålet er at vise os Danmarks eneste påviste helligsæde, og de vigtige fund  fra en storhedstid, hvor kongeligt guld og sølv var noget af det mest betydningsfulde, man kunne ofre.

Tirsdag den 7. marts 2023
Knud Bjarne Gjesing
S. Ingemann – lysets digter

S. Ingemann er fortsat en af de mest elskede salmedigtere med sange som ”I østen stiger solen op” og ”Lysets engel går med glans”.

Men Ingemann skrev meget andet end salmer. Bl. a. gysernoveller, historiske romaner, tårevædede dramaer, barndomserindringer og skrifter om stjernehimlens symbolik og om menneskets genfødsel efter den fysiske død. Hans samlede værker udgør faktisk hele 41 bind, og han foregriber tanker, der også gør sig gældende i vor egen tids nyreligiøsitet.

Blandt præster og teologer har han ikke altid været lige velset. I sin alderdom nægtede Grundtvig ligefrem at anerkende  sin gamle ven som kristen.

Hvad handler Ingemanns forfatterskab egentligt om – og hvorfor er han så kættersk?

Et nyt og spændende foredrag af en af vores kendte og afholdte foredragsholdere gennem årene.

Alle foredragene finder sted i Dansk Klokkemuseums støberisal  på Farisvej 12, Over Lerte.

Foredragene starter kl. 10.30 og koster 70 kr. per person. I prisen er inkluderet kaffe eller te og 2 sandwiches

Tilmelding er absolut nødvendig i år, og pladser tildeles   efter først til mølle princippet.

 

Tilmelding kan ske til:

Helga Sørensen 2041 1122
Herdis Paaske  7455 2214, mobil 6167 2214

Frida Taylor 7455 1183, mobil 2165 5480
Hans Huss  mobil 2164 4478, eller 7452 8530

Alle foredragene finder sted i Dansk Klokkemuseums støberisal  på Farisvej 12, Over Lerte.