Dagsorden Generalforsamling 16.3.2024

Sønderjysk skolemuseums Venner

Lørdag den 16.03. 2024 kl. 10.00

På Skolemuseet

Dagsorden:

 1. Valg af ordstyrer
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsens beretning ved formanden
 4. Regnskab ved kassereren
 5. Budgetforslag og kontingent fastsættelse
 6. Indkomne forslag
 7. Valg til bestyrelsen
 8. Valg af 1. suppleant
 9. Valg af 2. suppleant
 10. Valg af 2 revisorer
 11. eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, sendes senest 8 dage før til:

Karen Wiberg Nedergaard
Søndergade 91
6500 Vojens
karen.wiberg.kwn@gmail.com

Skriv en kommentar