Sønderjysk
Skolemuseum

Over Lerte gl. skole
Farrisvej 10, 6560 Sommersted

Sønderjysk skolehistorie i eget skolehus

Årsskrift for Sønderjysk Skolemuseum
Udgivet af Sønderjysk Skolemuseum
& Museum Sønderjylland Sønderborg Slot

Nyere årsskrifter: Kontakt skolemuseet

2012 Her

2011 Her

2010 Her

2009 Her

2006 Her

Een af visionerne er blevet opfyldt.
Sportspladsen...
Læs indlægget og se billederne Her
Et skolemuseum i Sønderjylland

Af Peter Dragsbo, overinspektør, Museet på Sønderborg Slot

Læs indlægget:

Skolemuseets visioner og planer for de kommende år.
Læs om visionerne.

Sønderjysk Skolemuseum | Over Lerte gl. skole | Farrisvej 10 | 6560 Sommersted | Telf.: 7482 9494
skolemuseum@mail.dk | www.sonderjysk-skolemuseum.dk