Sønderjysk
Skolemuseum

Over Lerte gl. skole
Farrisvej 10, 6560 Sommersted

Sønderjysk skolehistorie i eget skolehus

Sønderjysk Skolemuseum har taget det første skridt i realiseringen af den udviklingsplan, som blev beskrevet i 2008.

I forbindelse med en donation på 175.000 kr. fraLAG-midler i 2009 er det blevet muligt at reetablere den sportsplads/idrætsplads, som tidligere fandtes ved Over Lerte skole.

Sportspladsen blev førhen flittigt benyttet af områdets børn og unge og var et af samlingsstederne i landsbyen. Efter at skolen blev nedlagt og solgt i 1958 blev sportspladsen plantet til med nåletræer.

Med hjælp fra mange frivillige venner af museet og professionelle firmaer er træerne blevet fældet, rødderne fjernet og jorden bearbejdet og planeret for endelig i efteråret at være blevet tilsået med nyt græs.

Endvidere er det nordlige læhegn som trængte til fornyelse blevet fjernet og ny egnstypisk randbeplantning vil blive nyplantet.

Genskabelse af idrætspladsen giver dels et mere autentisk skolemiljø og dels vil det øge aktivitets- og formidlingsmulighederne. Det er også hensigten at lokale beboere skal kunne bruge sportspladsen, som forventes at stå færdig i 2010.


Her er de nyeste billeder fra aug. 2010; 2009 nederst.


Balancegang


Kolbøtter


RundboldSønderjysk Skolemuseum | Over Lerte gl. skole | Farrisvej 10 | 6560 Sommersted | Telf.: 7482 9494
skolemuseum@mail.dk | sonderjysk-skolemuseum.dk