Sønderjysk
Skolemuseum

Over Lerte gl. skole
Farrisvej 10, 6560 Sommersted

Sønderjysk skolehistorie i eget skolehus

Fonden Sønderjysk Skolemuseum er en selvejende institution, der ejer Over Lerte gamle skole. Fondens formål er at oprette og udvikle et sønderjysk skolemuseum i bygningerne.
Mange gode kræfter har hjulpet, så museet blev indviet den 31. august 2006.


Fra generalforsamlingen 2018:

Referat fra generalforsamling d. 10.-3.-2018
1. Valg af ordstyrer: Karl Erik
2. Valg af referent: Pia
3. Bestyrelsens beretning v. formanden: Jonna aflagde fyldestgørende beretning (bilag) Beretningen godkendt.
4.Regnskab: Lars fremlagde regnskabet. (bilag) Regnskabet godkendt.
5. Budgetforslag til det kommende års aktiviteter: Tapetsering af lærerens stue.
6. Indkomne forslag og fastsættelse af kontingent: Fremtidig kontingent 60kr / 100kr
7. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen. På valg er Hanne Franzen, Lars Hansen og Jonna Boye: genvalg af alle.
8. Valg af 1. suppleant: Genvalg af Leif Nielsen.
9. Valg af 2. suppleant: Genvalg af Randi Damsgaard.
10. Valg af 2 revisorer: Genvalg af Bent Petersen og Kaj Knudsen.
11. evt: Karl Erik fortalte om Fonden - økonomi - fremtidige aktiviteter.

Referat fra Venneforeningens generalforsamling d. 10.-3.-2018
1. Valg af ordstyrer: Karl Erik
2. Valg af referent: Pia
3. Bestyrelsens beretning v. formanden: Jonna aflagde fyldestgørende beretning (bilag) Beretningen godkendt.
4.Regnskab: Lars fremlagde regnskabet. (bilag) Regnskabet godkendt.
5. Budgetforslag til det kommende års aktiviteter: Tapetsering af lærerens stue.
6. Indkomne forslag og fastsættelse af kontingent: Fremtidig kontingent 60kr / 100kr
7. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen. På valg er Hanne Franzen, Lars Hansen og Jonna Boye: genvalg af alle.
8. Valg af 1. suppleant: Genvalg af Leif Nielsen.
9. Valg af 2. suppleant: Genvalg af Randi Damsgaard.
10. Valg af 2 revisorer: Genvalg af Bent Petersen og Kaj Knudsen.
11. evt: Karl Erik fortalte om Fonden - økonomi - fremtidige aktiviteter.

Generalforsamling 2014
Formandens beretning d. 8. april

Vi søger kustoder:

Henvendelse til Jonna Boye - boye@bbsyd.dk eller tlf. 3025 6317


Siden er opdateret juni 2018

Fondsbestyrelsen
Karl Erik Olesen
formand
Diernæsvej 220, 6100 Haderslev
keohaderslev@gmail.com

2121 6380
Margit Hagelsø

Topmejsevej 12, 6500 Vojens
marlife@bbsyd.dk
7450 5050
4277 3706
Jonna Boye
sekretær
Østerskovvej 1B, Simmersted, 6500 Vojens
boye@bbsyd.dk
7450 6317
3025 6317
Erik Nørr
Købmandsgården 2, 4130 Viby Sj.
Erik.norr@mail.dk
4619 5083
3069 9901
Asta Freund
Mosekær 12, Jegerup, 6500 Vojens
asfr@bbsyd.dk
2260 0112
Hauke Grella
Deutsches Schulmuseum
Rønhaveplads 12, 6400 Sønderborg
haukegrella@hotmail.com
3052 5495

Regnskabsfører
Alan Thomsen
Birkevej 15, 6100 Haderslev
aft@fyrstenberg.dk
3026 3419
Støtteforeningen Sønderjysk Skolemuseums venner er stiftet med følgende formål :
Efter bedste evne at være Fonden Sønderjysk Skolemuseum behjælpelig såvel økonomisk som arbejdsmæssigt.

Fondens bank: Nordea  Reg.nr. 2450  konto nr. 6884974397    CVR  nr. 2769 7461
Bestyrelsen for Venneforeningen
Jonna Boye,
formand
Østerskovvej 1B, Simmersted, 6500 Vojens
boye@bbsyd.dk
7450 6317
3025 6317
Knud -Aage Carstensen
næstformand
Mølleparken 54, Jels, 6630 Rødding
moelleparken54@gmail.com
7450 4464
2240 2464
Lars Juhler Hansen
Kasserer
Syvagervej 4, 6560 Sommersted
kasperjuhler@outlook.dk

7455 1136
2420 9824

Hanne Franzen

Højgårdhave 20, 6100 Haderslev
hannefranzen@gmail.com
7452 1877
6199 1877
Pia K. Hansen Syvagervej 4, 6560 Sommersted
pia1136@gmail.com
7455 1136
2122 6420
Suppleanter
Leif Nielsen

Topmejsevej 12, 6500 Vojens
marlife@bbsyd.dk
7450 5050

Randi D. Kley

Revisorer
Kaj Knudsen  

Bent Petersen

 
Ønsker du at blive medlem af  ”Sønderjysk Skolemuseums venner”, kan du kontakte foreningens kasserer.Det koster 50 kr. om året, 80 kr. for par.
Støtteforeningens bank: Frøs Herreds Sparekasse, reg.nr. 2592, kontonr. 8850-5913
CVR nr. 29739293

Sønderjysk Skolemuseum takker for støtte fra:

Fonde og mæcener:

Alving Fonden

BHJ-Gruppens Fond

Dorthea Martensen Sommersteds Fond

Fabriksejer Max Chr. Schaumann  og hustrus Fond

Forsikringsselskabet Sønderjylland Øst G/S Fond

Grænseforeningen

H.P. Hanssens Mindefond

Jubilæumsfonden af 1973

Karl Nissen, Vojens

LAG Haderslev

Lions Club, Vojens

Nordea Danmark Fonden

P.J. Schmidt Fonden

Ruth Jensens Fond for sociale, kulturelle og humanitære formål i Haderslev

Sønderjysk Skoleforening

Tuborg Fonden

Vojens Kommune

Andre sponsorer:

BJ Bolig, Vamdrup

Brødremenigheden, Christiansfeld

El-installatør Peer Olsen, Olsen og Strøh

Haderslev Stillads v/ Bjørn Andersen

Jegerup Skole

Jørgen V.  Bertelsen, Sommersted Maskinfabrik

Svendborg og Omegns Museum

Davidsen Tømmerhandel A/S

Malermester Peter Carstensen

Desuden er der ydet værdifuld støtte fra:

Foreningen Sønderjysk Skolemuseums Venner

Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot

Haderslev kommune

A.P. Møller


Sønderjysk Skolemuseum | Over Lerte gl. skole | Farrisvej 10 | 6560 Sommersted | Telf.: 7482 9494
skolemuseum@mail.dk | www.sonderjysk-skolemuseum.dk