Sønderjysk
Skolemuseum

Over Lerte gl. skole
Farrisvej 10, 6560 Sommersted

Sønderjysk skolehistorie i eget skolehus


Ønsker

Har du noget du vil låne ud eller forære til skolemuseet, kan du kontakte
Margit Hagelsø
Topmejsevej 12, 6500 Vojens.
Tlf. 74 50 50 50, e-mail : marlife@youmail.dk

 

Vi ønsker især :

Skolebøger og -hefter
"Ole Bole ABC"-bøger
Eksempler på håndarbejde
Eksempler på træsløjdopgaver
Lysbilleder
Fotografier af skoler og skoleelever
Trykte skoleerindringer
Lydbånd med erindringer
Bøger om sønderjysk skolehistorie
Hugorm i sprit

 
Insektsamling
Udhængsskab til meddelelser

Sønderjysk Skolemuseum er godt på vej, men har også planer for fremtiden om at indrette også 1856-bygningen til museum. Vi håber på fortsat god opbakning fremover fra tidligere lærere, som jo er de egentlige sagkyndige på det område, som skolemuseet dækker.  Og selvom man ikke personligt har mulighed for at yde en direkte håndsrækning med pasning af museet, kan man sagtens hjælpe på anden vis, f.eks. ved at betænke museet med  genstande eller ved at afsætte et beløb til Sønderjysk Skolemuseum i sit testamente. Museet kan bistå med det praktiske i forbindelse hermed, og det vil være en fin fremtidssikring af museet.

Sønderjysk Skolemuseum | Over Lerte gl. skole | Farrisvej 10 | 6560 Sommersted | Telf.: 7482 9494
skolemuseum@mail.dk | www.sonderjysk-skolemuseum.dk